Appazov & Angrycode

Balizza

Бренды: Sandorom, Sansara Phardi, Balliza, Gizzly, Whitw Sensiline. Размерный ряд: 42-48, 48-54

Телефон: +7–775–531–52–87

Инстаграм: @balizza_karaganda

2 этаж, №218